Varför Perspektivskifte?

Ett perspektivskifte sker när du lyckas förflytta ditt fokus på ett problem, och ställa dig i en position där du ser hur du kan angripa det på ett nytt och fruktbart sätt.

Ofta är det ett perspektivskifte som behövs för att komma vidare.

Vi är vana att röra oss framåt, men när det dyker upp en vägg framför oss kommer det inte att hjälpa att stånga huvudet blodigt för att röra sig framåt. I det läget består perspektivskiftet i att våga flytta sig bakåt, och se var öppningen i väggen finns, så att vi kan ta oss förbi hindret.

Förmågan att ta olika perspektiv på ett problem ger oss olika möjligheter att ta oss an problemet. Och perspektivskiften kan se ganska olika ut. De här är några som jag brukar hjälpa till med:

  • Från funktion till flöde: Jag kan hjälpa er att vända perspektivet till att se på er verksamhet som ett värdeflöde som helt och hållet är fokuserat på att åstadkomma maximal nytta utifrån ert syfte, vad ni finns till för – inte vad ni brukar göra eller vad ni är bra på.
  • Från att ”få saker gjorda” till att ”få rätt saker gjorda”: Jag kan få er att vrida ert fokus mot vad som verkligen är viktigt och göra det med full närvaro och energi, i stället för att springa som råttor i ett hjul.
  • Från brandsläckning till förbättringskultur: Jag kan hjälpa er att skapa en kultur där det är självklart och förväntat att angripa roten till problemen och inte bara lindra symtomen.
  • Från ”leda och fördela” till ”följa upp och förstärka”: Jag stöttar dig som ledare i att etablera en motiverande miljö för utveckling, där alla medarbetare tas på allvar, blir hörda och kan bidra med sin kompetens till sin fulla potential.

Men det viktigaste perspektivskiftet är det du gör i dig själv, i ditt liv och ditt ledarskap.

För att göra ett skifte här, krävs det först att du förstår vilket perspektiv du har nu. Och det är här som coachningen kommer in. Genom coachning kan du få åtkomst både till det perspektiv du sitter fast i, och till möjligheten att skapa den inre psykologiska flexibilitet som krävs för att skifta perspektivet till ett annat.

Genom ett perspektivskifte i dig själv ökar du din självkänsla, blir en bättre ledare och i längden en mer harmonisk människa. Vinsterna är stora, och helt oberoende av vad du gör.

Det du får svar på är frågan om vem du är.