Ledarutveckling

Att utveckla ledare är att utveckla hela sin organisation. Jag ordnar både öppna och företagsinterna program och nätverk där ledare kan ta vara på hela sin potential och skaffa sig nya verktyg och ledarkompetenser.

Bra ledarskap är summan av en lång rad kunskaper, färdigheter och egenskaper. Dessutom är blandningen unik för vad som gör var och en till en riktigt bra ledare. Men en sak är gemensam för alla bra ledare: En genuin förståelse för sig själv och det egna ledarskapet. 

I mina program hjälper jag ledare att utveckla sina ledarkompetenser på flera plan:

  • Verktyg för ledarskap förankrade i beteendevetenskap och psykologi, fr a med bas i Organizational behaviour management (OBM) och kunskap om organisationskulturer
  • Metodik för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar, som t ex Lean, flödeseffektivitet, systematiskt kvalitetsarbete, systemsynsätt med mera
  • Coachning både som metod och som djupare förståelse av det mänskliga
  • Självledarskap genom självförståelse och beteendeförstärkning
  • Teamutveckling för ledningsgrupper och andra typer av grupperingar

 

Program och kurser

Som bas för min ledarutveckling har jag olika typer av program och kurser. Ibland arrangerar jag öppna program dit du kan komma som enskild deltagare. Men självklart skapar jag också program helt anpassade till dig och din organisations förutsättningar. Programmet läggs upp utgående från era behov och utifrån gruppstorlek, erfarenheter, frekvens på träffar med mera.

Här är några exempel på upplägg. (Inom kort kan du klicka på rubrikerna för att läsa mer.)

  • Ledningsteamutveckling – mellan åtta och tolv dagar, med mellanliggande coachningar för alla deltagare.
  • Förbättringsledarutbildning – två dagar uppdelade med en månad emellan för att möjliggöra praktisk tillämpning och återkoppling
  • Ledarnätverk – regelbundna träffar med andra ledare för att utvecklas tillsammans och lära av varandras erfarenheter, under coachning och ledning av mig

Nytt program: Perspektivskifte och genombrott

Ett nytt programkoncept i nätverksform, särskilt utvecklat för dig som redan fått en del coachning och vill ta din personliga utveckling till en helt ny nivå. En första omgång startar våren 2018.

Läs mer om Perspektivskifte och genombrott här.