Om Ola

Jag är en missionär för ständiga förbättringar och brinner för att hjälpa människor och organisationer att realisera sin potential. Jag är coach, förändringsledare, ledarutvecklare och framgångsregissör.

Jag går dit där ni är, och hjälper er därifrån. Mitt fokus ligger på enkla, lättförståeliga modeller och arbetssätt, i kombination med en djup förståelse för psyket och mänskliga beteenden. Det gör att jag kan hjälpa er både att ta ett första steg, och att åstadkomma långsiktig förändring av er organisations kultur. Jag erbjuder ingen “one-size-fits-all”-lösning, utan arbetar utgående från var och ens behov. De modeller och verktyg jag använder är tänkta att hjälpa alla att bli medskapare i er verksamhet och i allas individuella utveckling. Jag utgår alltid från mänskliga drivkrafter och motivationsfaktorer. Jag försöker så långt som möjligt ta betalt för värdet jag hjälper er att skapa, inte för antalet timmar jag lägger ned. Mina ledord är enkelhet, synlighet och tillit till dig själv och andra.

Kunder jag har hjälpt (i urval)

SJ AB – Utveckling av ledarskap, struktur och kultur inom ständiga förbättringar, ledningsgruppsutveckling, processledarutbildning (pågående)

Galderma (Q-Med) – Utveckling av ledarskap för ständiga förbättringar, ledningsgruppsutveckling

AdlibrisGruppen – Flödeseffektivitet och förbättringsarbete i processutveckling inom logistik och IT

Atlas Antibodies – Flödeseffektivitet och förbättringsarbete i produktion och distribution

Sveaskog – Ledningsgruppsutveckling, ledarskap och kultur för ständiga förbättringar och flödeseffektivitet

ICA Sverige – Coachning av ledare och verksamhetsutvecklare, förbättringsledar- och projektledarutbildningar

Socialstyrelsen -coachning av förbättringsledare, arbete med införande av förbättringsdagar, dvs värdeskapande internrevisioner inom kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö

Trelleborg Engineered Fabrics – utveckling av struktur och kultur för förbättringsarbete inom Manufacturing Excellence, coachning och ledarutveckling

Axfood/Dagab – Ledarutveckling och utbildning av medarbetare inom förbättringsarbete

Ahlsell – Förbättringsträning av chefer, medarbetare och förbättringsledare

Empower Industry – Förenkling av ledningssystem med fokus på ständiga förbättringar, förbättringsdagar/internrevisioner

SJ Götalandståg – Ledningsgruppsutveckling, processledarutbildning

Jag har också lett nätverk och program med deltagare från Länsförsäkringar, Folksam, Tetra Pak, Scania, AstraZeneca, Trafikverket, Transportstyrelsen, Försäkringskassan, IVO, Billerud Korsnäs, Boliden Mineral, ISS Facility Services, H&M, SEB, Swedbank, Telge, Uppsala Akademiska sjukhus, Strängnäs kommun, Borås kommun med flera.

Bok

Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar (2015)

CV

2019-nu Real8 Consulting Group – Partner och seniorkonsult inom tillitsskapande förändringsledarskap

2018-2020 SIQ Swedish Institute for Quality – Arbete med kvalitetsutmärkelser och nätverk

2017-nu  Perspektivskifte i Ledarskap AB – Coach, ledarskapsutvecklare och utbildare, VD och ägare.

2008-2016  C2 Management AB – Coach, förbättringskonsult, projektledare och utbildare inom ledarskap för ständiga förbättringar. Mottog Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016.

2006-2008 Teknologisk institut/SIFU – Projektledare och produktchef för utbildningar inom bl.a. ledarskap, organisation och teknik.

2006 IIR Sverige AB – Projektledare inom områdena Lean, testmetodik, produktutveckling, ledarskap mm.

2004-2006 Uppsala universitet – Enhetschef (tf), coach, studievägledare och projektledare inom marknadsföring.

2000-2001 Uppsala teknologkår – Ordförande och chef för styrelsen.

Utbildningar

2018 Examinatorsutbildning för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ

2013 Six Sigma Black Belt, Firebrand Education

2012 Diplomerad Organisationscoach, Coaching & Teambuilding AB

2004 Fil.kand. i Musikvetenskap samt engelska, företagsekonomi och retorik, Uppsala universitet.

2003 Civilingenjör, Molekylär bioteknik, inriktning mot biosensorer och ytbioteknik, Uppsala universitet.