Coachning

Var klämmer skon? Vad ligger i vägen för att du ska utöva det ledarskap du vill gentemot dig själv och andra? Vilka är dina faktiska förmågor och framsidor? Det här är frågor du kan få svar på genom att bli coachad av mig.

Coachning handlar om att skapa ny handlingsfrihet i situationer där du upplever dig hindrad. Det kan gälla ledarskap, relationer, mål eller att ändra dina vanor.

Den coachningsmetod jag använder har som viktigaste syfte att hjälpa dig att förstå vem du är, och vem du blir i olika situationer. Vad är det som gör att en viss situation dyker upp på ett visst sätt för dig?

Metoden kallas coachning av perception och hjälper dig att förstå dina handlingsmönster på ett djupare plan, och var de har sitt ursprung. Du får bättre koll på vad som motiverar dig och varför – och vad som kan få gnistan att slockna. Efterhand du får mer coachning blir du alltmer uppmärksam på hur du fungerar, och stärks i ditt självledarskap genom ökad självförståelse, självtillit och självkänsla.

Genom ett stärkt självledarskap blir du bättre på att ta dig an situationer som du tidigare har tyckt har varit obekväma. Det kan exempelvis handla om:

  • Ledarskap – du stärker din förmåga att förstå och coacha andra, och får en djupare förståelse för dina egna och andras drivkrafter
  • Relationer – du kan ta dig an gamla relationer på ett nytt sätt genom att du får åtkomst till andra delar av dig själv
  • Vanor och beteenden – du kan ändra sättet du gör saker – t ex inom personlig effektivitet, träning eller relationer – eftersom du förstår vad som hindrar dig att ändra ditt nuvarande beteende
  • Karriär och personlig utveckling – du kan förstå din kompetens på ett nytt sätt och få mycket större hävstång på utbildningar och andra erfarenheter, t ex inför att du ska söka ett nytt jobb.

Inte minst uppnår du efterhand ett inre lugn, eftersom du blir mer och mer hemma i dig själv och får bättre koll på skillnaden mellan vad som är din upplevelse av en situation och vad som är fakta om situationen i fråga.

 

Coachningsprogram

Jag erbjuder personliga coachningsprogram för att stärka dig i din yrkes- eller ledarroll. Dessa består oftast av minst fem (5) träffar, med c:a en månad emellan, då du får olika uppgifter att arbeta med för att utveckla dig.

Programmen läggs upp individuellt och kan anpassas till att vara privat finansierade eller genom en arbetsgivare.

Ring mig på 0709-543587 eller kontakta mig via formuläret för att få reda på priser och diskutera upplägg som passar just dig och dina förutsättningar.

Testa coachning

Det bästa sättet att förstå vad coachning kan ge är att uppleva det själv genom att testa det. Kontakta mig via kontaktformuläret eller via telefon 0709-543587 för att boka in ett testtillfälle. Om du gillar coachningen får du gärna betala den, men om du känner att det inte är något för dig behöver du inte betala. Ganska riskfritt alltså.

 

Några röster om coachning

Under hösten 2017 lät jag en stor grupp personer testa min coachning. Här är några av deras reflektioner efteråt:

1. “Jag tycker att det var en ögonöppnare – att se sig själv lite utifrån, att våga möta lite mer av hela dig själv i det resonemang som blev utan att känna att det var negativ kritik. Det var inte lätt men utvecklande. Att våga öppna sig för det lite obekväma gör ju att man närmar sig lite mer av sitt hela jag. Och dit vill jag komma.”

2. “Vårt samtal gav mig hjälp att se ett mönster i mina tankar och mina val, både privat och på jobbet, och vad som skulle kunna vara orsaken bakom de valen. Jag kan också, baserat på det, se varför jag i vissa situationer av mitt liv känt press och i andra situationer känt att jag har haft mer lugn och egen handlingsfrihet. Vårt samtal gav mig också distans till de här mönstren och en tanke på hur jag skulle kunna börja handla annorlunda genom att vara medveten om mina mönster och ta aktiva beslut i situationer som annars skulle kunna begränsa mig. Det känns bra men också stort, en insikt som jag måste fundera på och jobba med under en längre tid framöver.”

3. “Resultat! Jag har aldrig varit och pratat med någon där man faktiskt kommit fram till resultat. Denna gång pratade vi inte bara om saker jag redan visste om mig själv utan du kom med nya synvinklar och sätt att se på situationer. Mycket bra!! Jag lärde mig nya saker om mig själv.” 

4. “Efter vårt samtal kände mig hoppfull och jag insåg att jag själv har kraft och möjlighet att förändra min arbetssituation. Jag förstod också bättre vilka mekanismer som gjorde att jag känt mig så låst, och vad jag behövde för att bryta dessa mönster.”