Etikett: verksamhetsutveckling

Vilka flyktbeteenden har din organisation?

Flyktbeteenden kan dyka upp i alla möjliga situationer där vi – oftast omedvetet – försöker undvika något som vi upplever som obekvämt, jobbigt, hotfullt eller skrämmande. För att slippa ringa säljsamtal låtsas vi hålla på med ”viktig” administration i stället. För att undvika det tuffa samtalet med grannen om hens parkeringsvanor går vi långa omvägar […]