CV Ola Ljunggren Bergeå

Kunder jag har hjälpt (i urval)

SJ AB – Utveckling av ledarskap, struktur och kultur inom ständiga förbättringar, ledningsgruppsutveckling, processledarutbildning (pågående)

Galderma (Q-Med) – Utveckling av ledarskap för ständiga förbättringar, ledningsgruppsutveckling

AdlibrisGruppen – Flödeseffektivitet och förbättringsarbete i processutveckling inom logistik och IT

Atlas Antibodies – Flödeseffektivitet och förbättringsarbete i produktion och distribution

Sveaskog – Ledningsgruppsutveckling, ledarskap och kultur för ständiga förbättringar och flödeseffektivitet

ICA Sverige – Coachning av ledare och verksamhetsutvecklare, förbättringsledar- och projektledarutbildningar

Socialstyrelsen -coachning av förbättringsledare, arbete med införande av förbättringsdagar, dvs värdeskapande internrevisioner inom kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö

Trelleborg Engineered Fabrics – utveckling av struktur och kultur för förbättringsarbete inom Manufacturing Excellence, coachning och ledarutveckling

Axfood/Dagab – Ledarutveckling och utbildning av medarbetare inom förbättringsarbete

Ahlsell – Förbättringsträning av chefer, medarbetare och förbättringsledare

Empower Industry – Förenkling av ledningssystem med fokus på ständiga förbättringar, förbättringsdagar/internrevisioner

Götalandståg – Ledningsgruppsutveckling, processledarutbildning

Jag har också lett nätverk och program med deltagare från Länsförsäkringar, Folksam, Tetra Pak, Scania, AstraZeneca, Trafikverket, Transportstyrelsen, Försäkringskassan, IVO, Billerud Korsnäs, Boliden Mineral, ISS Facility Services, H&M, SEB, Swedbank, Telge, Uppsala Akademiska sjukhus, Strängnäs kommun, Borås kommun med flera.

 

Bok

Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar (2015)

 

Yrkesliv

2017-nu  Perspektivskifte i Ledarskap AB – Coach, ledarskapsutvecklare och utbildare, VD och ägare.

2008-2016  C2 Management AB – Coach, förbättringskonsult, projektledare och utbildare inom ledarskap för ständiga förbättringar. Mottog Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016.

2006-2008 Teknologisk institut/SIFU – Projektledare och produktchef för utbildningar inom bl.a. ledarskap, organisation och teknik.

2006 IIR Sverige AB – Projektledare inom områdena Lean, testmetodik, produktutveckling, ledarskap mm.

2004-2006 Uppsala universitet – Enhetschef (tf), coach, studievägledare och projektledare inom marknadsföring.

2000-2001 Uppsala teknologkår – Ordförande och chef för styrelsen.

 

Examina/Utbildningar

2013 Six Sigma Black Belt, Firebrand Education

2012 Diplomerad Organisationscoach, Coaching & Teambuilding AB

2004 Fil.kand. i Musikvetenskap, inklusive engelska, företagsekonomi, retorik. Uppsala universitet.

2003 Civilingenjör, Molekylär bioteknik, inriktning mot biosensorer och ytbioteknik, Uppsala universitet.