Gör det enkelt – Ledarprogrammet

Boka tidigt-rabatt till och med 11 augusti – se nedan!

Utveckla ditt ledarskap och skapa en kultur av ständiga förbättringar! Välkommen till ett ledarprogram som ger dig en skjuts framåt i din personliga utveckling som förbättrings- och förändringsledare. Programmet bygger på principerna i mbok ”Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar”.

”Jag har själv arbetat med förbättringsarbete i ett drygt decennium och har gått mängder med kurser inom olika förbättringsverktyg utan att riktigt greppa hur jag ska få andra att bli engagerade i detta arbete. Under kursen har Ola lyckats få mig att bli betydligt säkrare i min roll som förbättringsledare och hur jag konkret kan skapa engagemang för detta arbete. Programmet Gör det enkelt rekommenderar jag varmt till dig som är ledare i någon form och som vill utvecklas i din roll som coachande ledare.”Mattias Wik, DBS ledare, HemoCue AB

Syfte och målsättning

”Gör det enkelt” är ett ledarskapsprogram som låter dig utveckla ditt personliga ledarskap i syfte att skapa en kreativ förbättringskultur.

Under programmets gång får du arbeta med olika metoder, tankesätt och verktyg för förbättringsledarskap. Meningen är att du ska hitta din egen ton, din personliga vinkel på ledarskapet och kombinera det med metoder och verktyg som du tycker fungerar bra.

Du får också testa dessa metoder under resans gång, för att dra lärdomar och känna dig säkrare i sitsen. Du får också stöd och personlig coachning av Ola och andra deltagare för att ständigt utveckla din ledarförmåga. 

 

Vad är nyttan med programmet?

Ökad kompetens, större självkänsla och bättre koll på hur du kan leda din verksamhet till att bli ständigt bättre

Enkla och effektiva verktyg för förbättringsarbete och ledarskap

• Du utvecklar din förmåga att coacha dig själv och andra till att nå längre och hitta nya lösningar på problem

• Du skapar givande kontakter och etablerar ett nätverk med kollegor i andra branscher och verksamheter för att fortsätta utvecklas efter programmets slut.

Programmet tar upp ledarskapsidéer från en rad olika ”skolor”, för att du ska få många möjligheter att hitta fram till vilket ledarskap som är vägen framåt för dig och dina medarbetare.

• Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

• Lean-metodik och kvalitetsverktyg

• Coachning som metod och förhållningssätt

• Motivation och engagemang

• Beteendeförstärkning (OBM) och kulturutveckling

 

Upplägg

Programmet består av fem (5) utbildningsdagar med ungefär en månads mellanrum. Däremellan sker personlig coachning och återkoppling via webbmöte eller telefon.

Dag 1: Förbättringsarbetets grundbultar och hörnstenar

Dag 2: Drivkrafter, engagemang och motivationsfaktorer

Dag 3: Beteendeutveckling, goda vanor och återkoppling

Dag 4: Kulturens kärna, coachning och perspektivskifte

Dag 5: Ditt personliga förbättringsledarskap och vägen framåt

Kursdatum: Start 11 oktober 2018, därefter 13 november, 12 december, 15 januari (2019) och 13 februari.

 

Pris och anmälan

Programmet kostar 24 900 kr + moms. I priset ingår fem träffar och fyra mellanliggande coachningar, samt boken Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar. OBS: Om du bokar din plats senast 11 augusti får du 20% boka tidigt-rabatt och betalar endast 19 900 kr + moms.  

Anmälan sker via e-post till ola@perspektivskifte.se eller via telefon 0709-543587. Uppge namn, e-post, telefon, företag, fakturaadress och eventuella särskilda önskemål.