Coachning steg II – Fortsättning och fördjupning

Bli den bästa coach du kan bli! Syftet med programmet är att du ska öka din förmåga som coach, ledare, medarbetare och medmänniska. Vi vill att du ska åstadkomma genombrott i de frågor du brottats med sedan länge och kunna åstadkomma helt nya resultat i ditt ledarskap.

Vägen till att bli en coach i världsklass är att lyssna på helt nya sätt. I det här programmet sätter vi fokus på det djupare lyssnandet, inuti och utanför dig själv.  Vår ambition är att du ska hitta nya perspektiv och ny handlingsfrihet gentemot yttre omständigheter, genom förändring av dina inre omständigheter – och skaffa dig en ny nivå av uppmärksamhet på hur andras inre liv visar sig i deras beteenden.

Programmet ska hjälpa dig att bli en avsevärt bättre ledare och coach, inte minst genom att du stärker ditt självledarskap. Du kommer att under programmet fördjupa din självförståelse med flera dimensioner och få en större trygghet i din självkänsla.

Det du får med dig är:

  • Stärkta förmågor inom coachning och att hjälpa andra att hitta ny handlingsfrihet
  • Djupare förståelse för mänskliga beteenden, både individuellt och i grupp
  • Förmåga att förstå hur organisationskultur fungerar och hur kulturer kan coachas till förändring
  • Större självklarhet både i ditt självledarskap och ditt yttre ledarskap
  • Genombrott och ny handlingsfrihet i frågor där du själv tidigare har strandat
  • En möjlighet att välja att vara såväl dina framsidor som dina baksidor, beroende på vad som behövs och vad du själv vill: Att vara den du behöver vara som coach och människa.

Vem ska delta?

Du som ser att möjligheterna finns att bli ännu bättre, trots att du redan är bra. Du som har kommit en bit på vägen i att realisera din potential, och vill ha hjälp att bryta igenom de mentala hinder som fortfarande ligger i vägen för att bli en coachande ledare ut i fingerspetsarna.

Vi tror att en bra plattform för dig som deltar är att du tidigare deltagit i någon form av längre coachutbildning (T ex Förbättringscoach/KulturCoach, Personligt ledarskap, Diplomerad organisationscoach eller motsvarande). Du bör alltså redan ha en viss koll på ditt inre liv, sidorna i din personlighet och i vilka typer av situationer du blir stoppad av dina baksidor.

 

Programmets upplägg

Programmet utgörs av fyra tvådagarsträffar utspridda med två månaders mellanrum. Vid dessa träffar kommer du att coachas runt det eller de specifika genombrott du vill uppnå. Du kommer också att genomgå olika typer av tränande moment för att få dig och ditt ledarskap utanför bekvämlighetszonen, så att du kan utforska nya riktningar.

Mellan träffarna får du coachning av någon av programcoacherna, och får skapa handlingsplaner för att förstå reaktioner och ändra beteenden, för att stärka din förmåga att observera och coacha dig själv “in action”.

Programcoacherna kommer att bistå med olika coachningstekniker, och utmana dig och dina delpersonligheter med hjälp av olika övningar – allt med syfte att du ska kunna utmana dig själv och bli allt du skulle kunna vara.

 

Det här kan vara ditt livs chans!

Passa på att anmäla dig till den första omgången av Coachning steg II – Fortsättning och fördjupning. Vår ambition är att detta ska komma att vara det viktigaste du gjort med din coach- och ledarskapsutveckling någonsin. Välkommen!

Har du frågor eller vill anmäla dig, gör det enklast genom att skicka ett mejl till hans.korduner@coaching-teambuilding.se eller ola@perspektivskifte.se

Det går också bra att ringa Ola på 0709-543587 eller Hans på 070-7294882.

När

Programmet har fyra gemensamma träffar:

  • 13-14 september
  • 18-19 oktober
  • 22-23 november
  • 17-18 januari 2019

I programmet ingår också åtta (8) kortare individuella coachningsträffar som planeras inför och mellan träffarna i samarbete mellan deltagaren och programcoacherna.

Var

Gruppträffarna hålls i Ytterjärna Kulturhus, Södertälje (preliminärt)

Pris

45 000 kr + moms

Logi och mat på kulturhuset tillkommer utöver programkostnaden.

Coacher

Kontakta någon av oss för mer information om programmet:

Ola Ljunggren Bergeå, Perspektivskifte i Ledarskap

Hans Korduner, Coachning & Teambuilding