Coachnätverk för kvinnliga ledare

Utvecklas i din ledarroll tillsammans med andra.

Med första träff i mars startar jag ett nätverk för kvinnliga ledare. Min ambition är att skapa en plattform för kvinnliga chefer, coacher och ledare, ett sammanhang att utvecklas tillsammans och med stöd av bra verktyg och idéer för ditt ledarskap.

Varför ett kvinnligt nätverk?
Efter att ha coachat många kvinnliga ledare har jag märkt några gemensamma nämnare som har att göra med självbild och självkänsla, och hur den påverkar förmågan att lyckas med förändringar man vill åstadkomma. Och så tycker jag att det finns så många manliga nätverk att det gott kan kompenseras med ett riktigt bra, utvecklande nätverk för kvinnor.

Tanken är att du ska kunna använda nätverket för att stärka dig i din roll som chef eller ledare, och dra nytta av de erfarenheter som just kvinnor har när det gäller ledarskap – kanske särskilt i mansdominerade branscher.

Men du då Ola, du är ju man?
Japp. Att hjälpa kvinnor framåt på det här sättet är mitt sätt att bidra. Fokus från min sida i nätverket kommer att ligga på att utbilda, men framför allt att coacha.

Min erfarenhet är att min coachmetodik uppskattas mycket av de kvinnliga ledare jag jobbat med och haft som deltagare i mina tidigare program. Den skapar en stärkt självkänsla på djupet och en större självklarhet i rollen som ledare. Den ger en djupare förståelse hos var och en om de inre hinder som är svåra att själv sätta ord på. Och det är ofta där utmaningarna med att vara kvinnlig ledare visar sig ligga.

Detta får du med dig:

  • Coachning i ledarrollen – förstärk dina styrkor, bli vän med dina svagheter och förstå dina drivkrafter
  • Nya perspektiv på ditt liv, ledarskapet, yrkesrollen, motivationen och framtiden
  • Utbyte mellan deltagare – dra nytta av andras erfarenheter
  • Utmaningar och problemlösning – metodik och praktiskt arbete
  • Ett nätverk för livet: Skapa kontakt med personer att fortsätta träffa och utvecklas med även senare i karriären
  • Utbildning inom ledarskap, särskilt med fokus på beteendebaserade metoder, grupputveckling, kulturutveckling, systematiskt förbättringsarbete och coachning. Exakt innehåll beror på deltagarnas förkunskaper och vilja att utvecklas.

Upplägg:

Fyra gemensamma träffar per år, preliminärt i mars, maj, augusti, november 2018.

Till detta kommer tre individuella coachningar per år, av mig via telefon eller ansikte mot ansikte.

Första träff 22 mars i Stockholm kl 9.30-15.30. Övriga träffar enligt överenskommelse mellan deltagarna.

OBS: Begränsat antal deltagare, max åtta (8) personer per nätverk och max två (2) från samma verksamhet.

Deltagaravgift: 19 500 kr + moms per år. I detta ingår fyra träffar och tre individuella coachningar, samt eventuell dokumentation.

 

Vill du anmäla dig eller veta mer om nätverket?

Skicka ett mejl till ola@perspektivskifte.se, ring 0709-543587, eller använd kontaktformuläret på www.perspektivskifte.se/kontakt/

 

Hjärtligt välkommen!

Ola