Månad: augusti 2017

Haveriet på Transportstyrelsen är en konsekvens av svenska myndigheters ledningskultur

IT-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen, kommer du ihåg den? Frågan är befogad eftersom ministeravgångarna och de storpolitiska utspelen i riksdagen har lyckats rikta fokus från den viktiga kärnfrågan: det faktum att en svensk myndighet medvetet brutit mot lagen och därigenom röjt uppgifter som potentiellt skulle kunna utgöra en fara för svensk nationell säkerhet och för enskilda svenskars […]